A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вилківський заклад загальної середньої освіти №2 Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області

Про прийом дітей до 1-х класів

 

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИЛКІВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС

«ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ»

ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                                        Код ЄДРПОУ 25997425

НАКАЗ

31.03.2023р.                                                м. Вилкове                                         № 44/09-01

Про прийом дітей до 1-х класів

по Вилківському ЗЗСО №2

у 2023-2024 навчальному році

На виконання статті 53 Конституції України, статей 12, 13 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону країни «Про загальну середню освіту» із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року     № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», беручи до уваги лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022 р. № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти», на підставі рішень виконавчого комітету Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29 березня 2023 року № 35 «Про визначення терміну приймання закладами загальної середньої освіти Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заяв про зарахування дітей до перших класів у 2023 році» та від 29 березня 2023 року № 36 «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області», з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів в закладах загальної середньої освіти Вилківської міської ради

НАКАЗУЮ:                                                             

  1. Визначити 01 квітня 2023 року датою початку прийому заяв про зарахування дітей до 1-х класів Вилківського ЗЗСО №2 у 2023/2024 навчальному році.
  2. Визначити 31 травня 2023 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-х класів у 2023/2024 навчальному році.
  3. Заступнику директора з НВР Куцевій О.П.:
    1.  Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо

 особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2023/2024 навчальному році, про перелік документів та способи їх подачі, у тому числі засобами електронного зв’язку та онлайн через портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» https://school.isuo.org.

                                                                                            До кінця квітня 2023р.

          3.2. Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

         3.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до 1-х класів.

         3.4. Забезпечити виконання Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі – Порядок).

        3.5. Забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).

      3.6. Оприлюднити на інформаційному стенді Вилківського ЗЗСО №2 та на його сайті інформацію щодо прийомної компанії.

      3.7. Надати до відділу освіти Вилківської міської ради інформацію щодо:

-  прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 30.04.2023 р.;

кількості сформованих 1-х класів та зарахованих до них учнів станом на 31.05.2023 року за формою (Додаток 1) – 01.06.2023 р.

     3.8. Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, разом з відповідними документами подаються до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня 2023 року (пункт перший глави першої розділу II Порядку).

     3.9. Взяти під контроль дотримання вимог до зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                     Алла СОЛОВЙОВА

Шановні батьки! 

Вилківський ЗЗСО №2 з 

01.04.2023 по 31.05.2023

 Оголошує набір учнів до 1 класу. 

До першого класу зараховуються діти, яким на   01 вересня 2023 року виповнилося 6 років.

УВАГА! Прийом, до освітнього закладу, здійснюється без проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевіркиїх знань з навчальних предметів.

Процес зарахування проходитиме у два етапи:

1. 01 квітня-31 травня 2023 року – зарахування учнів, що мають гарантоване першочергове право (територія обслуговування, другі діти, діти працівників закладу освіти);

2. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

В цьому році Вилківський ЗЗСО №2 набирає два класи з українською мовою навчання. Допустима кількість учнів у класі 30.

На сьогоднішній час орієнтована кількість бажаючих вступити до школи складає 22 дитини.

Школа може прийняти до своїх стін ще до 50 учнів.

Класи набирають кваліфіковані вчителі:

1-А клас

Вчитель – Марченко Світлана Михайлівна

 Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання "Старший-вчитель".

Здобула вищу освіту в Ізмаїльському державному педагогічному університеті.

 Педагогічний стаж- 32 роки.

Кабінет № 3 розташовано на першому поверсі крила початкової школи

1-Б клас

Вчитель – Ушанова Ліля Петрівна

 Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання "Старший-вчитель".

Здобула вищу освіту в Ізмаїльському державному педагогічному університеті.

 Педагогічний стаж-34 роки.

Кабінет № 8 розташовано на першому поверсі крила початкової школи.

  Необхідні документи для зарахування дитини в школу.

1. Заява батьків;

2. Копія свідоцтва про народження дитини (під час надання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

3. Оригінал або копія медичної довідки 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року № 794/18089;

4. У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини   чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження дитини).

5. Документ, що засвідчує особу батьків або осіб, що їх замінюють. У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві про зарахування.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається  наказ про зарахування усіх дітей.

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його сайтів продовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи  дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 розділу II Порядку, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування (жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня);

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

1) до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

2) впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на закріпленій території обслуговування (мікрорайон).

Територія обслуговування – не зобов’язання, а гарантоване право.

Якщо ви бажаєте відвідувати нашу школу, але вона закріплена не за вашим місцем проживання, потрібно залишити заяву на вільні місця в Вилківському ЗЗСО №2.

Заяви до школи на вільні місця подають всі бажаючі незалежно від місця проживання.

 За додатковою інформацією звертайтеся до адміністрації Вилківського ЗЗСО №2 та за тел. +380667488418

 За Вилківським ЗЗСО №2

Рішенням виконавчого комітету

Вилківської міської  ради

Ізмаїльського району

Одеської області

від 29 березня 2023р. №36

закріплені території:

 

Назва вулиці

вул. Лозова

вул. Т. Повстання від №1 до №50

вул. Моряків-десантників (парна сторона)

вул. Михайла Грушевського 

вул. Богдана Хмельницького 

вул. Білгородський канал (парна та непарна сторона)

вул. Ростислава Орловського 

вул. Канал Рибачий

вул. Вилківська

вул. Вишнева

вул. В.Масленікова

вул. Айвова

вул. Нікольська

вул. Лиманська

вул. Затишна

вул. Рибацька

вул. Виноградна

вул. Івана Франка

вул. 28-го Червня

вул. Петра Сагайдачного

вул. Івана Кожедуба

вул. Квіткова

вул. Федора Строганова 

вул. Покровська

вул. Грушева

вул. Перемоги

вул. Березнева

вул. Леоніда Каденюка

вул. Лесі Українки

вул. Гризодубової

вул. Пірогова

вул. Маріуса Бунеску

пров. Затишний

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора