A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вилківський заклад загальної середньої освіти №2 Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області

Звіт директора школи про управлінську діяльність у 2020-2021 н.р.

ЗВІТ

директора Вилківського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцей» 

Вилківської міської ради

За 2020-2021 н.р.

Освіта сьогодні покликана готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості. Нове століття змінило стратегічні пріоритети розвитку освіти. Щоб відповідати високим стандартом і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. 

Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність социальну.

Зміна освітніх парадигм висунула нові вимоги до якісної освіти.

 

В своїй роботі я, як директор керуюсь  керується вимогами Конституції України, Закону «Про загальну середню освіту», «Про освіту», пунктами плану роботи відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради на 2019/2020 н.р., планом роботи школи на поточний навчальний рік, наказами, директивними документами та нормативними документами освітніх та державних установ різних рівнів. Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи,планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів прикметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування,відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок підрозділів та учасників навчально - виховного процесу,забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємо контролю в процесі роботи,сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

Наш заклад загальної середньої освіти здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова освіта;

II ступінь - базова середня освіта;

IIІ ступінь –профільна середня освіта.

      Мовою освітнього процесу в навчально-виховному комплексі є державна мова та російська мова. Кожен випускник повинен вільно розмовляти українською.

 Навчанням охоплено усіх дітей та підлітків віком від 6 до 18 років.

Керуючись нормативними документами, НВК надає можливість громадянам України здобути повну середню освіту формою екстернату – ___ учнів, навчатися індивідуально та інклюзивно.

Втілюючи вимоги Закону України «Про освіту» в життя, педагогічний колектив НВК спрямував свою діяльність на поліпшення навчально-виховного процесу, зміцнення матеріальної бази школи, посилення пізнавальної активності школярів, впровадження інноваційних методів та форм навчання учнів.

https://rada.info/upload/users_files/25997425/ab65f57d7076c65983a85b24e1d5e1e2.docx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора